Foredrag

Georg Metz er en af landets mest efterpsugte foredragsholdere indenfor det kulturpolitiske område

Læs videre

Book foredrag med Georg Metz

Ønsker du dig et foredrag, hvor publikum bliver klogere samtidig med at de er godt underholdt? Det lyder muligvis for godt til at være sandt, men Georg Metz har gentagne gange bevist, at det er muligt.

Med udgangspunkt i sin enorme viden og dansk kultur, historie, identitet, sang, musik og humor byder Georg Metz ind med sin vinkel på det emne, som I ønsker belyst. Der bliver ikke pakket noget ind, når TV-Avisens mangeårige studievært revser dansk middelmådighed og dansk politik i det hele taget.

Det hele foregår med et glimt i øjet og et smil på læben og helt uden power-points eller andre tekniske elementer, der forstyrrer det talte ord. Læn jer tilbage og blik oplyst.


En bovlam krikke - Dansk kulturpolitik i 2020´erne

Engang havde Socialdemokratiet flere aktive kulturpolitikere og opfandt Kulturministeriet. I dag er kunsten kun lige tålt af en socialdemokratisk minister der fralægger sig ansvaret. Kultur er hvad folk selv kan finde på i forstæderne. Bibliotekerne, teatrene og koncertsalene er jo kun til for et fåtal. Jo færre tilskuere, des flere støttekroner, sagde daværende gruppeformand Sass Larsen der ville have elitens biblioteker og meget andet af finkulturen lagt i kummefryser. Kunstnerne er i den forbindelse de værste i debatten: de stiller krav og laver ting og sager, som folkeflertallet ikke vil kendes ved

Kulturen skal derfor demokratiseres helt ned i detaljen, og eliten holdes nede.

Derfor er udsendelserne sådan som de er i DR.Derfor er kulturen en bovlam krikke.

Derfor skal eliten ned med nakken.

Men kultur uden elite er som fodbold uden mål, spydkast uden spyd og kapsejlads uden årer

En tidligere statsminister mente at hver enkelt må bestemme, hvad der har kunstnerisk kvalitet, det ene kan være lige så godt som noget andet. Smagsdommere er viselv. Det sagde han.

Georg Metz giver et bud på, hvordan det står til med kulturen før og nu, hvorfor det hele lige for tiden ligner vandgrød. Og hvad der kan gøres. For det kan der. Inden vi keder os selv og hinanden ihjel.

Dansk identitet

I dette foredrag beretter Georg Metz om den danske identitet – fra nationalstat til union. Det kommer til at handle om den moderne danske stats tilblivelse efter nederlaget i englænderkrigene, statsbankerot, Grundtvigs særprægede historiesyn og det 19. århundredes nationale mere eller mindre selvpåførte tragedier i treårskrig og 1864.

Også neutralitetspolitikkens undergang og det nye Europa efter 2. verdenskrig vil blive berørt, ligesom Danmarks kroniske tilpasningsvanskeligheder til et moderne statssystems krav og tilbud.

Den danske identitet taler vi meget om. Hvori den består, er straks mere indviklet. Man kan godt føle at den danske nationalstat altid har været, hvor den er og som den er, hvordan det så er. Det kan være en smuk historie og er det. Det eneste der måske er i vejen med den, er at den ikke er rigtig. Det er mere indviklet. Som så meget andet.

Den danske sang

Gennemgang af et udsnit af sangskatten til belysning af dansk identitet og historie. Fra folkeviserne til Benny Andersen. Eller efter aftale gennemgang af et udvalg af den danske sang efter eventuelt overordnet emne. Det er en glæde at synge. Glæden bliver større, når man ved lidt mere om hvad man synger om og hvorfor. Jeg udarbejder gerne udvalg af danske sange og knytter til hver sang den historie der hører til både digt og musik. Sangen får ikke alene vinger men betydning. Det er ikke altid den man tror. Tilblivelseshistorien bag sangene må med før man ser hele perspektivet.

Foredraget afvikles gerne i forbindelse med fællessang. I sådanne tilfælde fordres et velstemt klaver og en erfaren pianist.

Humor som overlevelse

Grin og gråd i op til to timer med eller uden pause. Det er vigtigt af og til at mærke, at man har stadig har nogle lattermuskler. Humoren har jeg svært ved at se bort fra.

Hos Storm P. siger dommeren vredt at man jo har fundet tiltaltes fingeraftryk pågerningsstedet, hvortil den lille mand svarer: Umuligt, hr. Dommer jeg havde handsker på.

Her åbner der sig horisonter, hvad der sker hver gang den store humor kommer på bordet. Iden jødiske tradition er der et hav af historier der sætter livet i relief.Humor kan jeg tale længe om og gør det gerne.

Havnerundfart

Oplev Københavns historie set fra vandskorpen. Rundtur i havnen. Eller rundtur i bus.

Vi fremmede og de andre

I dette foredrag gør Georg Metz sig nogle overvejelser over dansk identitet i forhold til indvandring og udvandring i fortid og nutid. Integrering og assimilering. Den totale forvirring, og hvorfor det alligevel nok skal gå alt sammen.

Skolen for livet

Georg Metz fortæller om den pædagogiske og formynderiske udfordring i en tid, hvor eksperter er sat i skammekrogen, og den såkaldte folkelige visdom tilsidesætter viden og dannelse.

Medierne og myterne

Her handler det om, hvorfor man ikke kan stole på det journalistiske miljø i det moderne mediekredsløb, og hvorfor der ikke er ret meget at gøre ved det. Det er kritik af en samfundsindretning, der er lige så global, som den er betænkelig.

Når kunsten stiger

Et foredrag om armslængdens forudsætning for friheden til at lave den kunst, folk ikke vil have, og hvorfor ministeren og andre politikere helst skal lade være med at udtale sig om, hvad der ikke er kunst. I årevis har den danske debat cirklet om et begreb eller fænomen som kulturradikalismen.

Det er vel ikke for meget at spørge hvad det egentlig er vi taler om. Det er mindre hyppigt besvaret.

Og vi kan for så vidt tage det moderne gennembrud med.

Hvad hånden former er åndens spor … hver spån du finder i Danmarks jord er sjæl af dem der har bygget riget.

Det har noget med kulturradikalismen at gøre.